Korzyści – ib vogt jako Twój partner

Lokalni deweloperzy, przedsiębiorcy i właściciele gruntów

 • Oferujemy zrównoważone, długoterminowe partnerstwa, aby połączyć know-how lokalnego rynku z naszą wiedzą w zakresie technologii, finansowania i łańcucha dostaw celem wspólnego rozwoju projektów
 • Inwestujemy w projekty na różnych etapach rozwoju
 • Utrzymujemy doskonałe relacje z bankami, inwestorami, nabywcami, instytucjami finansowania rozwoju (DFI) i agencjami kredytów eksportowych (ECA).
 • W pełni zintegrowane podejście od koncepcji do przekazania pod klucz, wspierane przez wszechstronne możliwości finansowania.

Inwestorzy i kredytodawcy

 • Tworzymy kompleksowe modele finansowania w oparciu o nasze doświadczenie. Posiadamy wewnętrzne finansowanie projektów, możliwości prawne i komercjalizacyjne.
 • Posiadamy udokumentowaną bazę referencji w zakresie projektów realizowanych w najwyższej jakości, w terminie i w budżecie.
 • Utrzymujemy najwyższej jakości relacje z dostawcami w celu uzyskania dostępu do najlepszych komponentów i najlepszych cen.
 • Nasi klienci to wiodące instytucje finansowe i fundusze „Blue Chip”.

Inwestorzy pod klucz i klienci

 • Dostarczamy gotowe do użytku elektrownie fotowoltaiczne o atrakcyjnych zwrotach ważonych ryzykiem.
 • Oferujemy wszechstronną usługę od rozwoju projektu do końca okresu trwałości wraz z dokładną dokumentacją.
 • Wybieramy najlepszych dostawców i komponenty oraz łączymy je z niemiecką myślą inżynierską by uzyskać maksymalny czas życia projektu przy wysokiej wydajności i niezawodności.

Nasze usługi - od projektu do przekazania

Opracowanie projektu

Stosując kompleksowe podejście, przy opracowywaniu projektów elektrowni słonecznych bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki prawne, techniczne i ekonomiczne. By rozwiązania były realizowane terminowo i mieściły się w budżecie, przeprowadzamy jednocześnie następujące 4 procesy:

 • strukturyzacja finansowania
 • planowanie projektu i pozwolenia
 • analiza prawna
 • przyłączenie do sieci

Finansowanie

ib vogt pomaga klientom na całym świecie w maksymalizacji ich zysków z inwestycji w odnawialne źródła energii. Przez lata skutecznie budowaliśmy relacje z bankami, inwestorami, producentami i dostawcami na całym świecie. Dzięki naszemu doświadczeniu, zapewniamy precyzję w każdym aspekcie procesu finansowania:

 • należyta staranność
 • strukturyzacja finansowania
 • budowa i finansowanie pomostowe
 • finansowanie projektu inwestycyjnego

Usługi inżynieryjne, zaopatrzenie i budowa

ib vogt specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach wykorzystujących energię słoneczną dla klientów na całym świecie. Nasza specjalistyczna wiedza koncentruje się na maksymalizacji wydajności energetycznej dzięki dobremu projektowi oraz doborowi wysokiej jakości komponentów. Zasadniczym celem naszych usług jest zagwarantowanie rentowności. Od wstępnego projektu PV aż do przekazania "pod klucz", ib vogt zajmuje się zarządzaniem w zakresie:

 • oceny wydajności energetycznej
 • optymalizacji ekonomicznej
 • zarządzania dostawami i budową
 • przyłączenia do sieci
 • przekazania „pod klucz”

Obsługa i serwisowanie

Przez cały okres eksploatacji systemu PV, stale optymalizujemy wydajność poprzez maksymalizację produkcji energii i minimalizację przestojów. Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach PV, zaczynając od opracowania projektu, poprzez bieżącą obsługę , a kończąc na serwisowaniu systemu.

W ramach naszych kompleksowych usług O&M (obsługa & serwisowanie), nasi klienci korzystają z:

 • maksymalizacji wydajności
 • minimalizacji kosztów