ib vogt – Experter på storskaliga solenergianläggningar

> 40 GWp

Solenergiprojekt under utveckling

> 2.5 GWp

Produktion från egna solparker

> 826 MWp

Drift och underhåll

Som kund och samarbetspartner till Ib vogt kan ni dra nytta av 20 års erfarenhet och omfattande expertkunskap vad gäller utveckling, design och förverkligande av storskaliga solcellsparker. Starkt engagemang, tillförlitlighet och effektivitet är vad som driver oss.

Vi vill bidra till att öka andelen förnybar elproduktion för att vi tillsammans ska kunna uppnå klimatmålen. Ib vogt har en helhetssyn vid utvecklingen av storskaliga solparker. Detta innebär att vi kan erbjuda specialistkunskap inom hela den värdeskapande kedjan: Utveckling, design, ingenjörskunskap, finansiering, drift, underhåll och tillgångsförvaltning av solparker. Vi kan också erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

 

I Sverige finns vårt huvudkontor i Luleå, där vi nu bygger upp den svenska verksamheten med ett flertal projekt på gång. Det handlar om samarbeten med aktörer som på olika sätt vill öka möjligheterna att producera och konsumera fossilfri energi, och som är nyfikna på en solpark som komplement till annan energiproduktion.

 

Inom de närmsta två-tre åren förväntas solparker i Sverige växa i antal. Vår ambition är att växa organiskt och inledningsvis bygga två-tre parker årligen under flera år framåt, motsvarande cirka 1 TWh produktion.

 

Med huvudkontor i Berlin har tyska Ib vogt etablerat 27 kontor i Europa, Nordamerika, Asien och Stillahavsregionen samt Afrika som en del av sin närvaro i över 40 länder. Företaget arbetar tillsammans med många partners globalt och har ett växande internt team med över 540 experter som arbetar inom solenergins hela värdekedja.

Fördelar med att välja ib vogt som partner

Utveckling med stark lokal förankring

 

  • Vi eftersträvar långsiktighet där vi kan kombinera lokalt kunnande med internationell expertis inom teknik, finansiering och projektutveckling - ända från idé till färdig solpark.
  • Vi investerar i tidiga projekt och hela vägen till långsiktigt ägande. På det sättet skiljer vi oss från renodlade projektörer.
  • Vi är välkända för att ha en projektleverans med hög kvalitet, i rätt tid och enligt budget.
  • Vi värnar relationerna med våra leverantörer för att kunna erbjuda de bästa komponenterna och de mest konkurrenskraftiga priserna.

Nyckelfärdiga anläggningar

  • Vi har möjlighet att leverera solcellsparker med attraktiv riskjusterad avkastning.
  • Vi erbjuder helhetsservice från projektutveckling till avveckling, med noggrann dokumentation och certifiering.
  • Vi väljer de bästa leverantörerna och komponenterna och kombinerar dem med innovativ teknisk kunskap för att uppnå solcellsparker med lång livslängd, hög prestanda och tillförlighet.