Exempel på internationella projekt

Inom de närmsta åren förväntas solparker i Sverige växa i antal. Vår ambition som företag är att växa organiskt och inledningsvis bygga två till tre parker årligen under flera år framåt, motsvarande cirka 1 TWh produktion.

Solpark Scaldia, Nederländerna

Scaldia är en solcellspark på 54,5 MWp som ligger under en högspänningsledning i utkanten av Sloehaven i Zeeland, Nederländerna. Projektet utvecklades av Solarpark Zeeland och ägs nu av ib vogt Solar GmbH. De cirka 140 000 panelerna genererar el till mer än tolvtusen hushåll.

 

Lokalisering:

Vlissingen och Borssele

Toppeffekt:

54 500 kWp

Antal paneler:

140 084

Hushåll:

12 950

Status:

Driftstart November 2018