Integrerad utveckling: omfattning av tjänster

Projektutveckling

ib vogt har ett helhetsperspektiv när vi utvecklar solparker – vi tar hänsyn till alla regulatoriska, juridiska, tekniska och ekonomiska faktorer.

 

Vi ingår i lokala samarbeten där vi bidrar med vår internationella expertis från valet av lokalisering av solpark och optimering till nätanslutningar och förmånliga partnerskap.

Finansiering

ib vogt levererar heltäckande finansieringsmodeller baserade på bred erfarenhet från olika finansieringslösningar och goda möjligheter till intern finansiering av projekt.

 

Vi värnar goda relationer med banker, investerare, köpare, finansieringsinstitut och exportkreditinstitut.

Teknik, upphandling och konstruktion

Vår expertis är inriktad på att optimera solparker så att varje hektar som tas i anspråk nyttjas på bästa möjliga sätt. Vårt fokus är därför att bygga maximalt tillförlitliga anläggningar med överlägsen design och högkvalitativa komponentval.

Drift och underhåll

Under hela den tid som solparken är i drift ser vi till att maximera produktionen och minimera driftavbrott, bland annat genom att säkerställa löpande underhåll.

Kapitalförvaltning

ib vogt hanterar förvaltningen av anläggningarna, vilket inkluderar tekniska och administrativa processer, avtalsförpliktelser och leverantörs- och kundrelationer.